Základní a mateřská škola Sadová

„Vrchol, návrší, výhled, příroda, procházky, Zaječí hora, Údolí Zaječího potoka, jezera.“ Slova, která vystihují hodnoty čtvrti Sadová jsou mystická a dobře reprezentují místní potenciál a atmosféru, které projekt staví do popředí a dále je rozvíjí.

 • Název

  Základní a mateřská škola Sadová

 • Místo
  Městská čtvrť Sadová, Brno
 • Status

  1. místo v jednofázové užší architektonicko-urbanistické soutěži

 • Rok

  2022

 • Tým

  XTOPIX + consequence forma + Land05

  XTOPIX
  Martin Málek, Lucie Lorencová, Michal Štěpař, Pavel Buryška, Barbora Buryšková, Michal Rešetár, Lada Chromelová

  consequence forma
  Martin Sládek, Janica Šipulová, Jan Schleider, Ilya Lebedev, Zuzana Včeláková, Kristina Richter Adamson

  Land05 Ateliér zahradní a krajinářské architektury
  Martina Forejtová, Monika Šafařová, Klára Maierová

  Spolupráce s AED, SDAR, DOPRAVAPROJEKT, JV PROJEKT VH

 • Investor

  město Brno

 • Velikost

  12 562 m²

Lokalita je výjimečnou příležitostí k vytvoření nové typologie veřejného prostranství, vytvářející kontinuitu oběma směry. Původně nepropustný svah je zabydlen školou a školkou, ale také linoucím se parkem s hřišti a vyhlídkovými body. Park navazuje na přírodní charakter svahu, ale tvoří i vstupní bránu do horní obydleného návrší.

Cílem projektu je vytvořit nové veřejné́ prostranství́ místního, měřítka, které osloví obyvatele jeho návštěvníky, využije přírodního potenciálu krajiny a zkultivuje místo na úroveň̌,kterou si svým novým významem zaslouží́. Zároveň̌ nabídne obyvatelům a návštěvníkům atraktivní́ a výjimečné́ místo k pobytu, relaxu, zábavě̌ a hře.

Návrh pracuje s využitím terénu a navrhuje několik teras, které vizuálně propojují celé území a vytváří atmosféry různých měřítek – velkorysejší prostory s výhledem na panorama Brna a naopak menší útulnější prostory na dvoře a zahradě základní školy.

Jeden dům, čtyři životy. Školu tvoří tři hmoty, čtvrtou pomyslně doplňuje venkovní sportovní dvůr. Každá z nich může žít svým vlastním životem, zároveň jsou společně propojené a vzájemně provázané. Stejně jako stoupá svah směrem k Sadové, stoupá škola společně s ním. Jedna část následuje druhou – dvůr, vnitřní sportoviště, 1. stupeň a 2. stupeň. Těsně u sebe, přesto soběstačné a nezávislé jedna na druhé. Škola se stává nejen centrem vzdělání, ale i kulturních a společenských událostí a vzájemné sousedské pospolitosti.

zabydlení nepropustného svahu

propojení hmot

koncept

sadová náměstí, cesta parkem

školy v sadech

mobilita

modrozelená infrastruktura

organizace školy
1 první stupeň
2 druhý stupeň
3 tělovična
4 školní dvůr

místa dějství
Jeden dům, čtyři životy. Školu tvoří tři hmoty, čtvrtou pomyslně doplňuje venkovní sportovní dvůr. Každá z nich může žít svým vlastním životem, zároveň jsou společně propojené

vztah náměstí - škola - dvůr
Pohyb vstupním podlažím umožňuje velkorysé propojení náměstí se školním dvorem. Tato vazba bude využívána v rámci komunitních akcí, plesech či jiných mimoškolních aktivitách.

pohled na hlavní vstup

 pohled z dvoru

pohled na hlavní tělocvičnu

pohled z ulice Sadová

copyright © xtopix 2023

Používáme cookies
Soubory cookie používáme k analýze údajů o našich návštěvnících, ke zlepšení našich webových stránek, zobrazení personalizovaného obsahu a k tomu, abychom vám poskytli skvělý zážitek z webu.