Městská zahrada pod vodojemem

Park, spíše zahrada, se kterou se místní přirozeně sžijí. Mají ji rádi pro její esenci, určitou dávku humoru a nadsázky, která v nich vyvolává pozitivní emoce.

 • Název

  Městská zahrada pod vodojemem

 • Místo
  Město Pečky
 • Status

  výhra ve výběrovém řízení na kvalitu

 • Rok

  2020

 • Tým

  Pavel Buryška, Barbora Buryšková, Michal Štěpař, Ondřej Fiedler
  Spolupráce s Lucie Miovská, Artmio, s.r.o., Ondřej Motloch

 • Investor

  město Pečky

 • Velikost

  2 665 m²

Místo, kde na vás může ze stromu spadnout hruška či šťavnaté jablko, pumpou načepujete louži a zvlažíte si nohy, vypustíte na louku batolící se parťáky, se sousedy na podzim sklidíte ovoce, zazpíváte si vánoční koledy pod nasvíceným vodojemem, při odjezdu na půlroční stáž na vodojem naposledy vystoupáte a rozloučíte se s městem, anebo to vše pozorujete jedním okem ze stínu rozkvetlých stromů.

Návrh vychází ze specifického terénu a určuje dva základní prostory – místo nahoře a místo dole. Vodojem stojící na rozhraní se stává středobodem celé zahrady. Místo nahoře nově tvoří městský sad, který zahradu odstiňuje od rušné ulice, hmotově doplňuje proluku a přináší stín pro horké letní dny. Místo dole zůstává prázdné, volné – prostor k nadechnutí i slunění. Zároveň je útulné a bezpečné, chráněné okolním svahem a stromy v samotném srdci zahrady. Ideální místo pro děti.
 
Zahrady bývají zpravidla oploceny zahradními zdmi, které pomáhají stvořit krásný a tajuplný svět skrytý před ruchem každodenního dění. Novou zeď městské zahrady tvoří cihlové sloupy. Díky nim je hranice mezi zahradou a okolním městem pevná a zřetelná, přesto volná a průchozí.

historie

proces

reycklace žulových obrub
vytvoření kamenného posezení a chodníku

základní prostorové uspořádání

Nová městská zahrada leží na hlavní pěší trase z jihu města na sever, je součástí významné městské spojnice a vytváří příjemné místo pro průchod i zastavení, čímž zároveň přináší nový alternativní prostor pro cestující čekající na svůj spoj, tzv. venkovní „čekárnu“.

základní prostorové principy

Výškové členění prostoru se zároveň odráží v základních prostorových principech. Místo nahoře zaplňuje prostor novými stromy – městským sadem. Místo dole naopak zůstává prázdné, volné – prostor k nadechnutí i slunění.

rozhraní a rytmus

Návrh navazuje na rytmus stávajícího stromořadí v místě rozhraní mezi ulicí a zahradou. Pravidelný rytmus se odráží v návrhu nové zahradní zdi i sadu za ní. Nová zeď městské zahrady je pevná, cihlová i volná, průchozí, a přesto jasně odděluje zahradu od svého okolí.

vrstevnatost a gradace

První vrstvou zahrady je rozhraní s ulicí – zeď, která je svým měřítkem nejblíže člověku. Za ní je druhá vrstva tvořená sadem – měřítko se zvětšuje a koruny stromů přináší člověku přirozenou střechu nad hlavou. Třetí vrstvou je věž vodojemu, která se dominantně  tyčí nad městem.

pítko
pítko pro zvířata
zvukovod
mlžítko

Železnice je pro město Pečky důležitou dopravní tepnou, která rozdělila město na dvě poloviny. Význam a důsledek železnice abstraktně naznačuje cihelná zídka půdorysným reliéfem města.

nasvětlení vodojemu

participace

V rámci předprojektového participačního plánování v režii placemakers.cz proběhlo setkání na místě, kde byl představen záměr na revitalizaci parku a zároveň byly sbírány a diskutovány jednotlivé podněty. Na základě setkání byl sestaven dotazník. Dotazník bylo možné vyplnit cca po dobu 1 měsíce pomocí webového formuláře. Dále byl také vytištěn a fyzicky distribuován ve školách, knihovnách a dalších zařízeních. Celkem dotazník vyplnilo 113 unikátních respondentů.

copyright © xtopix 2023

Používáme cookies
Soubory cookie používáme k analýze údajů o našich návštěvnících, ke zlepšení našich webových stránek, zobrazení personalizovaného obsahu a k tomu, abychom vám poskytli skvělý zážitek z webu.