Ostrov Choceň

Choceň je řeka a soutok je místo náplavu, kde si voda bere, co přináší, stejně jako usazuje to, co nese. Má svůj tvrdý břeh i zaplavovaný luh. Člověk jí tu měkkost vzal, aby měl své jisté. Pořád je to tu přítomné a proráží to kolem. Vrby, olše, jasany, pryskyřníky, řeřišnice a pomněnky jsou vzpomínkou na ty nánosy co vzal čas. Rozhraní města tyčícího se na bezpečném břehu a rozehraných pestrostí u řeky jsme přiznali a dali mu budoucnost.

 • Název

  Ostrov Choceň

 • Místo
  Město Choceň
 • Status

  1. místo v architektonicko-krajinářské soutěži

 • Rok

  2022

 • Tým

  Pavel Buryška, Barbora Buryšková, Ondřej Fiedler, Lucie Lorencová, Michal Štěpař, Michal Rešetár
  Spolupráce s Michaela Sinkulová,Ondřej Fous

 • Investor

  město Choceň

 • Velikost

  19 420 m²

Ostrov, střet světů urbánního s krajinným, původní zástavby s asanací, otevřené špice s uzavřenými ulicemi, střet pevniny s vodou, a nakonec i rozdělení dvou “řek”. Území mnoha protikladů ale i velké sociální diverzity rozumíme jako měkkému prostoru města. Divoké náměstí, které působí velmi neformálně, a přesto je prostor městsky velkorysý.

koncepce
Nejcharakterističtějším principem komponování prostoru se stává jakýsi gradient. Z tvrdého do měkkého, z urbánního do krajinného, z pevniny do vody a naopak. Špici chápeme jako svébytné zakončení celého ostrova - komorní venkovní prostor. Dá se buď rozhlížet ze špice na okolní břehy nebo naopak z protějších břehů vzhlížet na špici jako na jakousi významovou vedutu města. Z těchto důvodů neshledáváme přínosným umístění lávek do špice ostrova. Určitý pocit zdravé izolace a bezpečí nám přijde pro špici ostrova charakteristické a do značné míry přispívá k její atraktivitě.

čočka ve špici
Výrazným motivem centrálního prostoru špice se stává tzv. terénní čočka. Tento zvýšený terén zde dělá velkou službu, přesto působí přirozeně až neviditelně. Čočka se představuje dominantní atraktor místa. Hrají si tu děti, sedí se tu na dekách, dělá se tu piknik, nebo funguje jako přírodní hlediště pro jemné akce, jako třeba letní Kino.

hlavní témata

charakter špice ostrova
- průtočný vs komorní prostor

hledání rozhraní, blok - park
- vztah blokové struktury a volné zástavby špice ostrova

poměr zpevněných a měkkých povrchů
- běžný den vs vyšší zátež prostoru

 prostor jižně od kina
- rezerva vs park?

přiměřenost nové vrstvy
- koncipování návrhu v rámci finanční reality města

základní pilíře koncepce

komorní charakter místa
Špici chápeme jako svébytné zakončení celého ostrova - komorní venkovní prostor. Přiznáváme si v návrhu ekonomickou striktnost projektu, která se tak promítá do výrazové adekvátnosti architektury a povrchů. Nepřicházíme s žádnými velkými gesty. Místo toho nám přijde podstatnější v rámci první fáze obsáhnout, co nejvíce prostoru.

gradient  tvrdých a měkkých povrchů
Nejcharakterističtějším principem komponování prostoru se stává gradient. Z tvrdého do měkkého, z urbánního do krajinného, z pevniny do vody a naopak.


stavební kameny gradientu
Základní nástroje dosažení prolnutí mezi pevnou městskou strukturou a přírodní špicí představují materiály
KÁMEN – TRÁVNÍK – STROM
v kombinaci s komponovaným rozmístěním jednotlivých objektů.    

reminiscence původní uliční čáry = brána špice ostrova
Rozhraní mezi městskými bloky a vzdušnou špicí ostrova v místě ulice Na Herzánce vytváříme prostupnou a rozmanitou vrstvou. Její bohatost a zrnitost má kontrastovat s velkorysostí samotné špice. Jedná se o průnik dvou světů - měkkého a tvrdého. Umístěním nových budov mezi rybářským domkem a kinem reagujeme na původní uliční čáru, její stopa stále dává smysl. Stavební čára však není uzavřená, umožňuje volnost a snadný prostup volnými či stísněnějšími prostory do špice ostrova.

čočka
Představuje hlavní atraktor místa. Kopeček iniciuje hru, zastává roli přírodního klesajícího hlediště pro komorní akce.
Čočka je přesně tak vysoká, aby bylo vidět na hladinu vody I přes protipovodňovou zeď.
Výhledy z čočky, prochází přes jemný filtr vzrostlých stromů. Hranici mezi zpevněným okrajem a měkkým středem vymezují oboustranné skupiny stromů, které místo zútulňují a zastávají akustickou clonu při společenských akcích.

Přístřešek představuje místo konání menší akce, koncertu, tance, apod., přičemž může zastávat roli jeviště i hlediště. Orientuje se jak do špice, tak do ulice - vytváří pomyslnou hlavní vstupní bránu.

Pódium je umístěno na samotné špici s průhledem na přírodní dominantu Chocně - Peliny.
Návštěvnící mají při vstupu na špici okamžitě vizuální kontakt s vystupujícími.

Sociální zázemí je umístěno v dosahu vstupu do vody, aby se plavec mohl rovnou osprchovat a zároveň aby záchody pro čekající na autobus nebyly příliš daleko. Objekt svádí dešťovou vodu ze střechy sochařsky pojatým svodem ke vzrostlému buku

volnočasové zázemí a zázemí sádek
Strohá architektura s výrazným betonovým soklem sloužícím i pro zastřešené posezení či odložení kelímku s pitím. Objekt využívá dešťovou vodu ze střechy pro dotování nově vzniklého vodního prvku, koryta, napojeného na betonový sokl domu.

rybářský dům
Prodej občerstvení umísťujeme do rybářského domu, přičemž využíváme jeho specifické atmosféry. Tato atraktivní hospůdka se pro mnohé může stát cílem cesty. Prodej tak spojuje a živí nábřeží a nově vzniklý dvůr v sadu, jakožto komorní prostor špice se zahrádkou. Do rybářského domu umisťujeme zároveň multifunkční klubovnu a zázemí účinkujících.

dělení venkovních prostorů

měkké vs. tvrdé povrchy

stávající a nově sázené stromy

mobilita - dopravní schéma

každodenní život

společenské akce

tržiště / food festival

začalo pršet

celistvý prostupný prostor vs diverzifikace míst se svým specifickým charakterem,
rovnoměrná distribuce stavebního programu v řešeném území

copyright © xtopix 2024

Používáme cookies
Soubory cookie používáme k analýze údajů o našich návštěvnících, ke zlepšení našich webových stránek, zobrazení personalizovaného obsahu a k tomu, abychom vám poskytli skvělý zážitek z webu.