Nová základní škola Komořany

Na kraji velkoměsta, na cestě do lesa, na rozhraní zástavby a přírody stojí škola, která nás učí, jak se učit, jak poznávat svět kolem sebe, jak vnímat své okolí, abychom vyrostli do výšky, která se neměří centimetry. Škola kráčí vzhůru po svahu. Les sestupuje k ní. Setkání a objevování: slunce, voda, stromy, vzduch – život. Venku i uvnitř. Během výuky, mimo ni. Každodenní přísun nových zážitků a zkušeností.

 • Název

  Nová základní škola Komořany

 • Místo

  Komořany, Praha 

 • Status

  1. místo v užší architektonické soutěži

 • Rok

  2021

 • Tým

  Martin Málek, Pavel Buryška, Barbora Buryšková, Lucie Lorencová, Michal Štěpař, Michal Rešetár, Ondřej Fiedler, Lada Chromelová, Martin Černý
  Spolupráce: AED, Land05, Květoslav Syrový, Jakub Zajíček, Jan Drška, Jiří Vítek 

 • Investor

  Městská část Praha 12

 • Velikost

  13 546 m²

Nová škola v Komořanech se nachází na severním svažitém pozemku přiléhajícímu k lesu při samém okraji Prahy. Pozemek vnímáme jako určitou spojnici, přechod mezi lesem a nově vznikající veřejnou infrastrukturou – přechod mezi divokým a kultivovaným. Hmota novostavby reaguje na morfologii parcely – lokality. Jednotlivá patra napojujeme na přiléhající výškové úrovně okolního terénu a sousedních ulic. Dramatického převýšení maximálně využíváme – zapuštěním domu do svahu maskujeme objemovou kapacitu nové školy. Tři hmoty o stejné půdorysné stopě jsou usazené jedna na druhou, kaskádovitě ustupují směrem k lesu a dávají tak vzniknout pobytovým střechám. 

Budovu školy umísťujeme co nejblíže k východní hraně pozemku. Směrem na severozápad vytváříme ustoupené vstupní nároží. Tím definujeme shromaždiště pod korunami dubů a rozptylový prostor žáků – školní piazzettu z probarveného propustného betonu který umožňuje kresbu křídou a hry školáků. Zvýšená vozovka vytváří bezpečný most na trase tram – škola. U západní hranice pozemku podél ulice Horkého vytváříme zelený pás se zálivy - zahradu školy. Tímto pásem prostupuje divoký charakter lesa společně s cestou vody. Svět Komořanské základní školy je svět plný rozmanitých prostředí různých charakterů, které podněcují nejen žáky k objevování a vzdělávání

škola přiléhající k lesu, při samém okraji Prahy

na cestě do školy, pod korunami dubů

centrální atrium, srdce školy

dům v kopci
Hmota novostavby reaguje na morfologii parcely. Patra napojujeme na přiléhající výškové úrovně okolního terénu a sousedních ulic. 

dům u lesa
Divoký charakter lesa prostupuje společně s cestou vody. Dešťová voda protéká kaskádovitě průlehem s retenčními tůňkami do Cholupického potoka.

venkovní život
Členěním domu získáváme rozmanité venkovní prostory s jejich osobitými atmosférami a programem.

vnitřní život
Celý dům protíná pobytová komunikační osa, která stoupá skrze posedavé schody k herní zóně s vazbou na tělocvičnu a venkovní atria.

severní pohled

západní pohled

jižní pohled

východní pohled

copyright © xtopix 2023

Používáme cookies
Soubory cookie používáme k analýze údajů o našich návštěvnících, ke zlepšení našich webových stránek, zobrazení personalizovaného obsahu a k tomu, abychom vám poskytli skvělý zážitek z webu.