Revitalizace panelového sídliště Koryčanské Paseky

 • Název

  Revitalizace panelového sídliště Koryčanské Paseky

 • Místo
  Rožnov pod Radhoštěm
 • Status

  vyzvaná architektonicko-urbanistická soutěž

 • Rok

  2021

 • Tým

  Pavel Buryška, Barbora Buryšková, Michal Štěpař, Ondřej Fiedler
  Spolupráce s Land05, JV PROJEKT VH, ATELIÉR DPK, Milan Vávra

 • Investor

  město Rožnov pod Radhoštěm

 • Velikost

  90 236 m²

V návrhu ulice Svazarmovská tvoří hlavní páteřní komunikaci, tepnu sídliště s hlavní parkovací kapacitou pod korunami aleje. Generuje náhodná mezi sousedská setkání po zaparkování a případný krátký rozhovor při společné cestě domů.
Přirozené centrum návrh posiluje a povyšuje na hlavní živé centrum sídliště, inkluzivní prostor pro všechny věkové a sociální skupiny. Do vydlážděného náměstíčka před hospodou je přemístěna socha Mateřství doplněná o trysky lhoviště. Rodiče mohou s půllitrem dobře vychlazené dvanáctky pozorovat své děti při dovádění v horkých letních dnech nebo posedět ve stínu baldachýnové pergoly porostlé vistárií.
Na náměstíčko navazuje pěší zóna nové Oděské promenády, která tvoří výrazný atraktor sídliště. Definován je sdíleným prostorem s velkoformátovou dlažbou a členěním na 3 charakteristické části – náměstí s pobytovou pergolou, zvlněnou herní krajinu suchého poldru a workoutové hřiště.
Promenáda je na západní straně zakončena prostorovou rezervou vhodnou pro umístění komunitního centra. Na východě pak navazuje na nový chodník v ulici Sevastopolská, který je zakončen upraveným předprostorem základní školy, který zvyšuje bezpečnost dětí při trávení volného času před a po vyučování.
Návrh počítá se zachováním a posílením stávajících hřišť a využívá terénních zlomů k vytvoření posedavých stupňů s výhledem na hřiště k fandění i odpočinku.
Skupina stromů v nejsevernějším cípu řešeného území je doplněna o intimní posezení s výhledem na hřebeny Beskyd.

Život v parku.
Sídliště na rozhraní města a lesa, zástavby a přírody, organizace a organismu. Les prostupuje skrze domy do kompaktního města. Proměňuje se v park. Urbanizuje se v celku, v detailu zůstává měkce přírodní. Utváří mezi domy příjemný a bezpečný prostor. Pojmenovává ho, třídí, usměrňuje, zpřehledňuje a zobytňuje.

Prostorové posouzení
stav  x  návrh

Návrh vytipovává vhodná místa k umístění soukromých zahrádek přízemních bytů i společných zahrad pro obyvatele jednotlivých domů. Pozemky zahrad zůstávají v majetku města, které je svěřuje do správy společenstvím vlastníků, která zahrady užívají a starají se o ně podle městem stanovených pravidel.

Návrh zvyšuje bezpečnost a pohodlí pěšího pohybu a odstraňuje překážky bránící prostupu územím (dlouhé nedělené parkovací linie, obruby u přechodů). V místech častého pohybu lidí je vozovka zvýšena na úroveň chodníku a doplněna dělícími sloupky. Vytváří sdílený prostor, kde mají chodci přednost před automobily.

Návrh umožňuje zřízení až 126 nových legálních parkovacích stání. Celkově tedy až 431 míst. Výsledná kapacita vzejde z následné diskuse s obyvateli a dalšími aktéry v území. Většina stání je umístěna při ulici na obvodu řešeného území, díky čemuž dochází ke zklidnění nitra sídliště a zvýšení bezpečnosti před domy.

Návrh přináší nový systém hospodaření s dešťovými vodami. Voda je zadržována v lokalitě, podpořen je přirozený vsak a vypařování na místě prostřednictvím otevřených průlehů, suchých poldrů, kapacitní retenční nádrže ulevující jednotné kanalizaci při přívalech. Další prvky zlepšující místní mikroklima jsou mlhoviště a rozmístění pítek v prostoru sídliště.

copyright © xtopix 2023

Používáme cookies
Soubory cookie používáme k analýze údajů o našich návštěvnících, ke zlepšení našich webových stránek, zobrazení personalizovaného obsahu a k tomu, abychom vám poskytli skvělý zážitek z webu.