Revitalizace břehu Labutího jezírka

Přiblížení se původnímu charakteru prostoru pohledem člověka konce 19. století s jeho snahou uchopit, kultivovat a možná i ovládnout divokou přírodu, ke které ale stále pociťuje úctu a respekt.

 • Název
  Revitalizace břehu Labutího jezírka
 • Místo
  Městská památková zóna, Sady Václava Skalníka, Mariánské Lázně
 • Status
  Pavel Buryška, Barbora Buryšková, Vladimíra Vaníková, Lucie Ráchel Dřevíkovská
 • Rok
  projekt 2015-2016, realizace 2017
 • Tým

  Pavel Buryška, Barbora Buryšková, Vladimíra Vaníková, Lucie Ráchel Dřevíkovská
  Spolupráce: fotografie archiv autorů

 • Investor
  Město Mariánské Lázně
 • Velikost

  2 215 m2

Na začátku byla fotografie. Našli jsme snímek jezírka z roku 1906 a okouzlil nás. Jezírko tehdy bylo prostou až divokou, ale přesto nedílnou součástí celého parku. Vodní hladinu lemovala kamenná zídka, okolo se rozprostíral trávník s rozesetými keři. Skalka s kvetoucími rostlinami se sebevědomě zdvihala k vyhlídce. Vše působilo romanticky, ale kultivovaně. Byla cítit snaha člověka přelomu devatenáctého a dvacátého století, který se snaží zkrotit divokou městskou přírodu, přestože k ní stále pociťuje úctu a respekt. Pohled v roce 2016 však vypadal zcela jinak – jezírko v době před úpravou nezapadalo do konceptu velkého přírodního parku, který se line městem Mariánské Lázně a působil spíše jako pompézní atrakce. Revitalizace pracuje s navrácením původního charakteru prostoru. Navrhujeme proto odstranění zpevněných ploch a terénní úpravy, které vytvoří přirozený spád od cest k břehu. Břehy jsou opět zatravněny. Přístupy k jezírku včetně lemů tvoří žulové kostky s rozšířenou prorůstající spárou. Kostky nebudou utvářet pevnou hranu cesty, ale budou jednotlivě osazeny do trávníku. Kompletně odstraňujeme odpočívadlo a šlapákové cesty. Sezení umísťujeme v odstupu od břehu – jezírko si totiž zaslouží jistou citlivost a samozřejmou intenzitu. Pracujeme s kultivovanou divokostí. Hledáme jednoduchost, která není banálností. Jednoduchost tak akorát.

Inspirace fotografii jezírka z roku 1906.

"Udělejte vše tak jednoduché, jak jen to jde, ne však více."         Albert Einstein

Stezky a zpevněné břehy jezírka řešeny žulovými kostkami obrůstající trávou.

Absence pevné hranice mezi zpevněnými plochami a trávníkem.

copyright © xtopix 2023

Používáme cookies
Soubory cookie používáme k analýze údajů o našich návštěvnících, ke zlepšení našich webových stránek, zobrazení personalizovaného obsahu a k tomu, abychom vám poskytli skvělý zážitek z webu.