Revitalizace ulice Františka Křížka

Obyvatelé se musí na ulicích cítit bezpečně. Neméně důležité je posilování vztahu lidí k místu, ve kterém žijí. Právě vytvoření specifických míst a dobrých drobných městských detailů posiluje místní identitu.

 • Název
  Revitalizace ulice Františka Křížka
 • Místo
  Městská památková zóna, ul. Františka Křížka, Praha 7
 • Status
  architektonicko-urbanistická soutěž
 • Rok
  Soutěž 2018
 • Tým

  Pavel Buryška, Barbora Buryšková, Michal Štěpař, Peter Klinec, Jan Matoušek
  Spolupráce s Land05, Květoslav Syrový, VOALA, Filip Rašek

 • Investor
  Městská část Praha 7
 • Velikost

  9 530 m²

Ulice Františka Křížka patří k nejvýznamnějším osám, které propojují Letenské sady se Stromovkou. Nachází se zde řada kulturních a vzdělávacích institucí. Nové řešení může podpořit postupnou proměnu celé čtvrti. Rezidenční způsob bydlení klade důraz na pěšky se pohybujícího člověka. Obyvatelé se musí na ulicích cítit bezpečně. Neméně důležité je posilování vztahu lidí k místu, ve kterém žijí. Právě vytvoření specifických míst a dobrých drobných městských detailů posiluje místní identitu.
Náš návrh mění ulici na živoucí městský prostor. Významné vzdělávací a kulturní investice dostávají adekvátní předprostor, chodci se mohou bezpečně a sebevědomě pohybovat po ulicích. Stávající počet parkovacích míst je však zachován a ulice je doplněna stromořadím. Návrh respektuje aktuální městské témata, manuál tvorby veřejných prostranství, podporu sousedské identity stejně jako umělecký charakter městské části Praha 7 coby Art District Prahy. Přinášíme novou hierarchizaci veřejných prostor. Rozlišujeme – ulici, plácek, piazzettu kina Bio Oko a komunitní zahradu.
Usměrňujeme parametry vozovky v návaznosti na potřeby zóny 30 a rozšiřujeme nároží křižovatek ve prospěch chodců, umístění městského mobiliáře či předzahrádek restaurací. To vše aniž by byla omezena šířka chodníku. Křižovatkové plochy neboli plácky tvoří prvky přirozeného zklidnění. Lavičky, stojany na kola a odpadkové koše vybíráme ze soutěže na nový městský mobiliář, kterou realizoval IPR Praha. Na několika významných místech je doplňujeme unikátními prvky – základní škola Letohradská tak získává svou kruhovou lavici, Bio Oko a nová komunitní zahrada budou doplněny o pražské židle a stolky. Nepřehlédnutelnou úlohu sehrává dlažba chodníků. Zapojujeme umělce a jednotlivým blokům budov necháváme navrhnout speciální vzory dláždění. Komunitní zahrada Plamínek vzniká v místech dnes nevyužívané zahrady při ulici Skalecká. Jižní svah, dříve využíván pro pěstování vinné révy, se stává domovem terásek se záhony a políčky. Horní část nabízí dlážděný plácek se stolky, židličkami a zázemím v podobě dřevěného kiosku. Nechybí nové dětské hřiště tvořené solitérními autorskými herními prvky. Ulice Františka Křížka se stává srdcem Letné, odrazem genia loci. Domovem.

Návrh rozšiřuje předprostor kina Bio Oko. Zvýšená křižovatka usnadňuje přecházení ulice a rozšiřuje předprostor až k protějším fasádám.

V rámci letních slavností lze využít celý předprostor pro umístění stánků, kiosků, velkého sousedského stolu i různého sezení.

Předprostor lze také využít k pořádání venkovního promítání. Místní identitu zároveň posilují jména osobností doplňující specifické dláždění.

V rámci křížení ulic vznikají nové plácky. Rozšířená místa lze využít například pro předzahrádky restaurací, které jsou dnes na úkor chodníku.

Ani v zimě nejsou plácky prázdné. Může zde být například stánek se svařákem či punčem, který zpříjemní obyvatelům každodenní cestu domů.

Vstup do Letenských sadů je podpořen osobitým dlážděním. Na rohu vzniká komunitní zahrada se zázemím, které využijí i návštěvníci Letné.

linie, lemování, křížek

ozdobné bordury

chodník - autorské motivy v rámci dlažby

piazzetta před Okem - letenský chodník slávy

Nevyužívaná zahrada při ulici Skalecká má předpoklady pro vznik komunitní zahrady k odpočinku a relaxace.

U základní školy vzniká nový plácek se solitérním stromem - Jerlínem japonským, lavicí a pítkem.

Vstup do školy Letohradská doplňuje Jerlín japonský a kruhová lavice s dřeveným sedákem.

Strom součástí uličního stromořadí s mlatovým rabátkem a protikořenovou zábranou.

Strom součástí uličního stromořadí s mlatovým rabátkem. V severní části ulice je vysazen Trnovník akát.

Muchovník Lamarkův je vysazen v květináči v místě, kde není možné sázet stromy přímo do země z důvodu sítí TI.

copyright © xtopix 2023

Používáme cookies
Soubory cookie používáme k analýze údajů o našich návštěvnících, ke zlepšení našich webových stránek, zobrazení personalizovaného obsahu a k tomu, abychom vám poskytli skvělý zážitek z webu.