Komunitní centrum Říčanský mlýn

Bývalý mlýn jako by byl stále na dosah. Říčanský potok nese paměť místa. Vodoteč společně s břehy potoka jsou proto těžiště koncepce našeho návrhu a stávají se srdcem celého místa.

 • Název
  Komunitní centrum Říčanský mlýn
 • Místo
  Říčany u Brna
 • Status
  soutěž
 • Rok
  2019
 • Tým
  Pavel Buryška, Barbora Buryšková, Lucie Lorencová, Pavlína Prokopová, Lukáš Landa
 • Investor
  Obec Říčany
 • Velikost

  2 346 m²

Vše ostatní se odehrává okolo, při obvodu pozemku. Předmětem architektonické soutěže byl návrh objektů s malometrážními byty, terénní pečovatelskou službou pro seniory a s dalšími provozy, které slouží pro bydlení seniorů či místních obyvatel v bytové nouzi. Provozně je kulturní centrum přehledně rozděleno do tří na sobě nezávislých celků, a to bydlení, péče, komerce, které jsou vzájemně šikovně propojené, ale zároveň umožňují případnou etapizaci celkové výstavby. Seniorské bydlení při severním okraji pozemku využívá dostatečné vzdálenosti od rušné silnice. Obyvatelé tak získají dostatek klidu pro bydlení. Výrazný motiv objektu ze severní strany tvoří obytná pavlač, na které se nachází jednotlivé vstupy do bytových jednotek. Jižní fasádě předstupuje subtilní ocelová konstrukce předsazených průběžných balkónů, která udává domu jasnou architektonickou formu. Balkony nabízí jak pobytové prostory s výhledem do zahrady, tak stíní jižní slunce bytovým jednotkám.
Nová struktura vymezuje veřejnou zahradu, jejíž význam dalece přesahuje mez vlastního řešeného území. Prostor se neotevírá pouze uživatelům komunitního centra, ale také ostatním obyvatelům obce. Vzniká atraktivní veřejný prostor lákající k trávení volného času, odpočinku. Lidé se v zahradě potkávají a vzniká přirozený dialog mezi komunitou a veřejností. Bývalý mlýnský areál se pomalu ale jistě proměňuje v nové místo dění a přátelského setkávání, v lokální centrum Říčan – jakousi obecní zahradu. Potok prošívá jako pevná nit celé území. Koryto se v centrální části zahrady jemně rozšiřuje, potok meandruje a vytváří systém malebných ostrůvků a tůní. Rodí se oáza klidu, ideální místo pro zastavení se, hru, ale také edukaci. Komunitní centrum svým tvarem obtéká zahradu a dává jí jasný rám. Stavba je navržena do tvaru L s případnou stavební rezervou do tvaru U. Využíváme orientaci světových stran a pracujeme s výhledy na scenérii potoka. Kompozici souboru udávají kamenná podnož a rytmicky osázené dřevěné hmoty.
Říčanský mlýn promlouvá dialogem potoka a budov, obyvatel obce a komunitního centra, návštěvníků a místních. Posiluje komunitní život Říčan a hostí občasné zahradní slavnosti.

Nová struktura vymezuje veřejnou zahradu - srdce komunitního centra. Pěší stezka sevřená soukromými zahradami skrze most volně přechází k jednomu z cílů cesty - ve velkorysý prostor OBECNÍ ZAHRADY.

S respektem k drobnému měřítku stávající okolní zástavby přistupujeme k posazení části nově navrhovaných objemů na spodní výškovou úroveň.

Nad rovinu ulice Za Mlýnem vystupují pouze bodové figury objektů komunitního centra, jejichž podlažnost stoupá úměrně s rostoucím svahem a vzdáleností od komunikace Jihlavská.

Provozně je komunitní centrum rozděleno do 3 na sobě nezávislých celků (bydlení, peč. služba, pronájem).

1. nadzemní podlaží 

2. nadzemní podlaží 

copyright © xtopix 2023

Používáme cookies
Soubory cookie používáme k analýze údajů o našich návštěvnících, ke zlepšení našich webových stránek, zobrazení personalizovaného obsahu a k tomu, abychom vám poskytli skvělý zážitek z webu.