Transformace území Americká – Sirková

Vymezujeme a hiearchizujeme veřejné prostory, definujeme jejich měřítka a vzájemné vazby. Naopak, zcela záměrně nedefinujeme architekturu jednotlivých staveb jako je infocentrum či auditorium, která musí vzejít z řádné architektonické soutěže.

 • Název
  Transformace území Americká – Sirková
 • Místo
  centrum města, Plzeň
 • Status
  2. místo v architektonicko-urbanistické soutěži (1. místo neuděleno)
  zapracováno v územním plánu města
 • Rok
  2014
 • Tým

  Pavel Buryška, Barbora Buryšková, Zdeňka Havlová
  Spolupráce: Robert Jelínek

 • Investor
  Město Plzeň
 • Velikost

  116 000 m²

Velkorysý prostor širokého říčního meandru toku Radbuzy, který je vymezený ulicemi Denisovo nábřeží, Americká a Sirková, provází nedlouhá, leč překvapivě dramatická stavební historie. Počátky zástavby sahají do 30. let 20. století. Během období socialismu 80. let 20. století pak prostor pohltila brutalistní budova dnes již zbouraného Domu kultury. Prostor posléze nečekaly růžové časy. Plánován zde byl nový obchodní dům neúměrného hmotového měřítka. Referendum však záměr neúprostného monobloku zastavilo.
Stavební potenciál místa zůstává jednoznačný. Měřítko ovšem musí doznat změny. Člověk nemůže být opomenut a upozaděn. Lidské měřítko musí být základem vstřícné budoucnosti lokality, která představuje skrytou rezervu centra Plzně. Návrh navazuje na hmotové souvislosti blízkého městského centra. Stejně tak ovšem narovnává vzájemné vztahy: třída – nábřeží, centrum – nádraží. Hlavním záměrem se stává dotvoření Americké třídy až k východnímu závěru, kde výhledu dominuje velkolepá nádražní budova. Křížení ulic Americká a Sirková se stává hlavním dějištěm, ve kterém se odehrává rušný pohyb lokálního, celoměstského, ale i regionálního a dokonce nadregionálního významu. Vymezujeme a hiearchizujeme veřejné prostory, definujeme jejich měřítka a vzájemné vazby. Naopak, zcela záměrně nedefinujeme architekturu jednotlivých staveb jako je infocentrum či auditorium, která musí vzejít z řádné architektonické soutěže.

Měřítko navrhované struktury v kontextu struktury stávající

Dokomponování východního ústí třídy americká v symetrii dle příčné středové osy

Vstupní brána do města > kombinace vlak + BUS + parkování P+R + MHD + půjčovna kol

Pokračování parkového prstence formou alejí a polderů lemujících navrhované ulice

Schéma průběhu výškových úrovní

Určení minimální a maximální velikosti parcelní jednotky

Určení limitů členění zastavitelných ploch na jednotlivé parcely

Základní stavební kameny území

copyright © xtopix 2023

Používáme cookies
Soubory cookie používáme k analýze údajů o našich návštěvnících, ke zlepšení našich webových stránek, zobrazení personalizovaného obsahu a k tomu, abychom vám poskytli skvělý zážitek z webu.