Komunitní centrum Knoflík

Flexibilní kulturně společenská skládačka s pobytovou střechou

 • Název
  Komunitní centrum Knoflík
 • Místo
  sídliště Prosek, Praha
 • Status
  realizace
 • Rok
  projekt 2017-2019, realizace 2020
 • Tým

  Pavel Buryška, Barbora Buryšková, Michal Štěpař, Václav Jiřík
  Spolupráce: Jan Karásek, fotografie Ondřej Tylčer

 • Investor
  MČ Praha 9
 • Velikost
  859 m2

Sídliště má své kouzlo. Na těch pražských žije více než 40 % obyvatel hlavního města. Dostavba a rekonstrukce budovy z 70. let 20. století, která je součástí komplexu veřejné vybavenosti na sídlišti Prosek a tvoří pomyslné náměstí při ulici Jablonecká, tak pro nás byla úžasnou výzvou. Zadání znělo vytvořit flexibilní prostor pro společenské a kulturní vyžití, v krajním případě s možností reagovat na změnu užívání budovy. Centrální část objektu tvoří schodišťová hala s navazujícím hygienickým zázemím. Dostavba nabízí dva větší sály. Druhá strana objektu naopak předpokládá dělení prostoru na jednotlivé menší zkušebny a učebny vhodné k provozování zájmových kroužků.

Fasádu objektu pojímáme jako obrovskou uměleckou nástěnnou malbu, kterou speciálně pro objekt komunitního centra vytvořil v rámci programu Umění pro město vizuální umělec Michal Škapa. Severní křídlo dostává výraznou tahokovovou fasádu s vysokými okny umožňující rytmizaci uliční fronty stejně jako vnitřní provozní členění. Střecha se stává novým náměstím. Volíme střešní pobytovou terasu, která je samostatně přístupná a oživuje charakter celého místa. Střešní krajina je přirozeně pohledová. Měníme výhled z oken přiléhajících panelových domů, proměňujeme vnímání místa z opuštěného a zašlého na zelené, příjemné a bezpečné. Reagujeme na fenomén městského zahradničení a oživujeme nevyužívané městské prostory. Komunitní centrum Jablonecká se stává novým místem na kulturní mapě Prahy.

vývoj konceptu

skica fasády

vytvoření zahrady na střeše

první 3d koláž

stávající stav - špatný technický stav, požadavek na rozšíření prostorů k pronájmu, nebezpečí v průchodu v nočních hod.

dostavba + rekonstrukce budovy - navýšení kapacity, zastavění průchodu, v dostavbě vznikají 2 nové sály, nosná ŽB konstrukce

komunitní zahrada na střeše - samostatně přístupná střešní zahrada podporuje komunitní trávení času místních obyvatel

umělecky ztvárněná fasáda - nástěnná malba na fasádě stávající budovy vizuálně oživuje okolní veřejný prostor

původní stav 1. NP

nový stav 1. NP


život na střeše

copyright © xtopix 2023

Používáme cookies
Soubory cookie používáme k analýze údajů o našich návštěvnících, ke zlepšení našich webových stránek, zobrazení personalizovaného obsahu a k tomu, abychom vám poskytli skvělý zážitek z webu.