Vybíralka 25

Vybíralka má mnohé kvality, jako třeba dostatek zeleně. Na druhou stranu trpí také mnohými palčivými nedostatky jako zanedbanost a nečitelnost prostoru. Navrhujeme proto prostorovou redefinici veřejných prostranství. Vycházíme ze současného uspořádání, ale jemně upravujeme a konkretizujeme prostory s ohledem na lepší čitelnost a intuitivnější využití uživateli.

 • Název
  Vybíralka 25
 • Místo
  Sídliště Černý Most, Praha
 • Status
  Studie proveditelnosti a účelnosti s následnou koordinací PD
 • Rok
  Soutěž 2018
 • Tým

  Pavel Buryška, Radka Kurčíková, Pavlína Prokopová
  Spolupráce: Květoslav Syrový, Lukáš Novák

 • Investor
  Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy
 • Velikost

  225 544 m²

Proměny sídliště mají zelenou. Rada hlavního města Prahy schválila 20. října 2015 pilotní projekt revitalizace pražských sídlišť. Jako pilotní projekt byl vybrán vnitroblok při ulici Vybíralova na sídlišti Černý Most. Hlavním cílem bylo prostřednictvím IPR Praha vypracovat ve spolupráci s městkou částí Praha 14 plán revitalizace – tedy rámcovou koncepci řešeného území zaměřenou na zlepšení kvality veřejných prostranství, rozšíření nabídky volnočasových aktivit a oživení občanského života. Vedlejším cílem bylo v praxi prověřit obecná východiska přístupu ke specifické urbanistické typologii sídlišť, způsob pořízení koncepce ucelené části sídliště a principy úpravy veřejného prostoru. Vybíralka 25 je unikátní projekt. Je ovšem jasné, že zkušenosti z procesu pořízení plánu revitalizace a realizace navržených opatření poskytnou zásadní informace pro vytvoření dlouhodobé koncepce rozvoje pražských sídlišť obecně. Naše Studie proveditelnosti a účelnosti plynule navazuje na koncepční studii Plán revitalizace vnitrobloku Vybíralova a okolí vypracovanou IPR Praha.
Vybíralka má mnohé kvality, jako třeba dostatek zeleně. Na druhou stranu trpí také mnohými palčivými nedostatky jako zanedbanost a nečitelnost prostoru. Navrhujeme proto prostorovou redefinici veřejných prostranství. Vycházíme ze současného uspořádání, ale jemně upravujeme a konkretizujeme prostory s ohledem na lepší čitelnost a intuitivnější využití uživateli. Současný prostor je plný fyzických a pocitových bariér, které se snažíme eliminovat. Zlepšujeme podmínky pro pěší a osoby se sníženou schopností pohybu a orientace. Soustředíme se na bezbariérovost, čistotu, bezpečnost a atraktivitu prostředí. Hledáme signifikantní prvky, které obohatí svébytný charakter daného místa. Vytváříme design manuál jednotlivých prvků. Navrhujeme atypicky řešené výdechy kolektoru a umělecké intervence do vnitrobloku. Pečlivě vybíráme použité materiály, mobiliář a typizovaná řešení v rámci dlažby. Vybíralka 25 je důležitým projektem. Jsme součástí systematické proměny pražských sídlišť a nesmírně si toho vážíme.

navazujeme na Plán revitalizace vnitrobloku Vybíralova a jeho okolí zpracovaný IPR Praha 2017

technické prověření a koordinace koncepční studie

etapizace

Design manuál povrchů a prvků sídliště

povrchy

hrany povrchů

nakládání s odpady

osvětlení a mobiliář

ostatní prvky

nynější stav

copyright © xtopix 2023

Používáme cookies
Soubory cookie používáme k analýze údajů o našich návštěvnících, ke zlepšení našich webových stránek, zobrazení personalizovaného obsahu a k tomu, abychom vám poskytli skvělý zážitek z webu.