Transformace objektu Mincovny

Motivem návrhu rekonstrukce je kontrast plný souznění a porozumění. Dialog minulosti a přítomnosti, stylová a obsahová jednota ve své významové různosti.

 • Název

  Transformace objektu Mincovny

 • Místo
  Kulturní památka v městské památkové zóně, Planá
 • Status
  studie
 • Rok

  2020

 • Tým

  Pavel Buryška, Barbora Buryšková, Ondřej Fiedler
  Spolupráce se Simonou Ledvinkovou

 • Investor
  Město Planá
 • Velikost území

  1 339 m²

 • Velikost

  2 304 m²

Budova Mincovny stojí v samotném centru města Planá od sedmnáctého století. Objekt, jenž byl součástí městského opevnění, je čerstvě zapsán jako kulturní památka. Na přelomu 19. a 20. století zde býval pivovar s muzeem, který ve dvacátém století vystřídala strojírenská firma. Město Planá však objekt odkoupilo od soukromého majitele a rozhodlo se jej zachránit. Život by mělo budově vdechnout nové využití – uvažuje se o kombinaci každodenního komunitního užívání skrze výtvarné herny, dílny a program pro děti, které si zde mohou na 3D tiskárně razit své mince, tedy jakýsi „plánský obývák“, zřízení interaktivního muzea česko-německého soužití a přidruženého galerijního prostoru pro pořádání výstav současného umění či výtvarných objektů plánské sbírky. Nedílnou součástí by měl být i pronajímatelný prostor barokní sýpky a klasicistního objektu, které mají vysoký potenciál stát se unikátní scénou svatebního veselí.

Motivem návrhu rekonstrukce je kontrast plný souznění a porozumění. Dialog minulosti a přítomnosti, stylová a obsahová jednota ve své významové různosti. Zchátralý dvoupatrový dům s výrazným komínem je vrstevnatý. Podepsaly se na něm různé dějinné etapy, majitelé i nahodilé přestavby. Tvoří jej hned několik historických epoch – na jedné straně zde najdete barokní krovy, na druhé prošel brutalistní přestavbou lemovanou železobetonovými sloupy. Tento chaos však bereme jako řád a princip tvorby a stavíme jej do kontrastu s minimalistickým až zklidňujícím pojetím novostavby.
Energický kontrast představují rovněž materiály. Na jedné stavbě se potkávají beton, cihla i kámen. Zdánlivý rozpor vyvolává dominantní vertikála starého komínu a nová horizontála v podobě přístavby, která navazuje na výšku římsy patra jižního křídla novou střechou. Kontrast však není nahodilou hádkou a nepochopením. Ctíme kontext místa. Planá vždy byla městem, kde se potkávali Češi a Němci. Místem, které žilo na hranicích, na pomezí a v živém dialogu dvou rozdílných kulturních identit. Kontrast je v Plané jako doma.

Dialog minulosti a přítomnosti, stylová a obsaho­vá jednota ve své významové různosti. Čerpání z několika prolínajících historických epoch a kontrastu minimalisticky pojetím novostavby.

 

Mincovna slouží jako živé kulturní, společenské a vzdělávací centrum pro nejširší publikum. Život by měl budově vdechnout nové využití.


návrh 1. nadzemní podlaží

návrh 2. nadzemní podlaží

podélný řez mincovnou

pohled do ulice Zámecká

copyright © xtopix 2023

Používáme cookies
Soubory cookie používáme k analýze údajů o našich návštěvnících, ke zlepšení našich webových stránek, zobrazení personalizovaného obsahu a k tomu, abychom vám poskytli skvělý zážitek z webu.