Nové kanceláře pro Kofolu

Respektujeme genius loci místa. Budovu se nesnažíme narušit a přetvořit. Vkládáme do prostoru buňky, které tvoří různorodá pracovní a odpočinková místa. Soudobé prvky se harmonicky doplňují se stávajícími. Stavíme „nové ve starém“.

 • Název

  Nové kanceláře pro Kofolu

 • Místo

  Dolní oblast Vítkovice, Ostrava

 • Status
  vyzvaná soutěž
 • Rok
  2016
 • Tým
  Michal Štěpař, Pavel Buryška, Barbora Buryšková, Lucie Lorencová, Jiří Rieger
 • Investor
  Kofola CS a.s
 • Velikost

  5250 m²

Ostrava je kraj razovity, specifický a osobitý. Má svůj vlastní silný charakter, který odráží tamější průmysl, dávnou důlní činnost a historii hornického života. Vrstvy drsné, ale krásné osobnosti města se přirozeně odráží také v ostravských domech. Hlavní postavou našeho příběhu je budova takzvaných Nových koupelen, které se nacházejí na území Dolní oblasti Vítkovice. Nové koupelny nechceme předělávat a popírat jejich charakter. Vnímáme historii, industriální krásu. Respektujeme genius loci místa. Budova je stejně jako Kofola svébytná. Silná, sebevědomá, nemusí se sklánět před nejaktuálnějšími módními trendy. Nepotřebuje nikoho následovat, sama udává tón. Naše zásady tak citlivě vkládáme do současné struktury. Utvářejí doplňující a obohacující vrstvu. Budovu se nesnažíme narušit a přetvořit. Vkládáme do prostoru buňky, které tvoří různorodá pracovní a odpočinková místa a nepovyšují se nad starou budovou. Soudobé prvky se harmonicky doplňují se stávajícími. Stavíme „nové ve starém“.
Druhým aktérem příběhu je nově navržená nástavba. Její soudobý výraz konfrontujeme s tradicí a s léty prověřenou kvalitou. Společným pojítkem Kofoly a budovy Nových koupelen je rok 1960, proto navrhujeme nástavbu vybavit interiérovými prvky, které mají svůj základ v 60. letech. Tomuto přístupu říkáme „staré v novém“. Dalším důležitým momentem se pro nás stala úvaha nad návštěvnickou trasou. Seznámení s Kofolou zprostředkováváme skrze cestu procházející celým domem. Tu zakončujeme v nejvyšším podlaží – v nástavbě, v jejímž centru je umístěn Kofola bar nabízející veškeré produkty společnosti. Zkušenost se prolíná s emocemi, zážitek s nádherným výhledem do budoucna a na nejbližší okolí. Staré v novém a nové ve starém se spojují v jeden živelný celek vyprávějící silný příběh úspěšné značky.

Respektování krásy a hodnoty stávající budovy

 

Vkládání nových objektů do původní budovy tzv. princip „nové ve starém"

Mléčný bar odkazující na rok 1960 jak ve vztahu ke kofole, tak k budově nových koupelen tzv. princip „staré v novém"

Charakter pohybu návštěvníka po budově ve svislém a vodorovném směru 

půdorys běžného kancelářského patra

půdorys 4. NP

půdorys nástavby

copyright © xtopix 2023

Používáme cookies
Soubory cookie používáme k analýze údajů o našich návštěvnících, ke zlepšení našich webových stránek, zobrazení personalizovaného obsahu a k tomu, abychom vám poskytli skvělý zážitek z webu.