Revitalizace centra obce Statenice

Posilujeme charakter a koncentrovanou energii místa. Procházíme minulost obce a vstupujeme do její růžové budoucnosti.

 • Název
  Revitalizace centra obce Statenice
 • Místo
  Statenice, centrální rostlá venkovská struktura
 • Status

  Vyzvaná soutěž

 • Rok

  2019

 • Tým

  Pavel Buryška, Barbora Buryšková, Lucie Lorencová, Pavlína Prokopová
  Spolupráce s Land05, Jakub Zajíček, Lukáš Novák, SDAR

 • Investor
  Obec Statenice
 • Velikost

  19 740 m²

Statenice se nachází v okrese Praha-západ v údolí Únětického potoka. Polycentrická obec disponuje hned třemi stávajícími či zaniklými epicentry obecního dění. Jedná se o původní náves ve spojení se zámeckým areálem, který čeká na vzkříšení a lepší časy, dnešní centrum obce a nové náměstíčko u obytného souboru. Veřejný prostor propojující všechna tato tři centra utváříme citlivě a s ohledem na specifický charakter daného místa. Staré opěrné zídky prostupují díky výrazné morfologii takřka celým historickým jádrem. Motiv dále rozvíjíme a používáme jej jako jednotící element prostoru. Tvrdé struktury zpevněných ploch zjemňujeme zelenými lemy v uličním profilu, které procházejí celou obcí a dokreslují její venkovský ráz. Jasně tak upozorňujeme na významnější prostory, u kterých by se procházející mohl zastavit. Usilujeme o společný a bezpečný prostor pro chodce, automobilisty a cyklisty na jedné výškové úrovni.
Náves vnímáme jako dějiště společenského života obce a otevřenou platformu s minimem jakýchkoliv překážek. Dostupný je místní obchůdek s okýnkem, na náměstí probíhají obecní trhy, stavění májky, jarmarky a kulturní události. Obecní úřad prochází rekonstrukcí vnitřního přeuspořádání bez nutnosti nové přístavby. Hlavní reprezentativní vstup do úřadu je nově umístěn přímo směrem na samotnou náves. Zásadní roli přitom sehrává obecní dvůr – nový veřejný prostor, který má obec plně ve své moci. Vzniká tak chráněný komunitní prostor s přiléhajícími čilými provozy. Venkovský charakter obce dokresluje nová výsadba tvořená převážně z domácích dřevin. Na nároží u obecního úřadu najdete dominantní lípu, u vstupu do úřadu pak okrasnou jabloň připomínající záhumenek. Plácku před knihovnou dominuje ořešák. Navazující plocha trávníku láká k pobytu, poležení si a natrhání čerstvé máty. Únětický potok zapojujeme do života obce. Meandr a koupací biotop podporují multifunkční využití údolní nivy. Návštěvníky čeká upravené nábřeží při návsi s pódiem a posedavými stupni. Posilujeme charakter a koncentrovanou energii místa. Procházíme minulost obce a vstupujeme do její růžové budoucnosti.

širší vztahy - aleje podél cest do sousedních sídel

Statenický okruh
koncepce ztvárnění veřejného prostoru centra a Statenického okruhu
ústřední prostory centra = centrální mikrookruh + břehy potoka

copyright © xtopix 2023

Používáme cookies
Soubory cookie používáme k analýze údajů o našich návštěvnících, ke zlepšení našich webových stránek, zobrazení personalizovaného obsahu a k tomu, abychom vám poskytli skvělý zážitek z webu.