Revitalizace Petrského předměstí

Historickou identitu území Petrského předměstí překlápíme do současných potřeb 21. století. Minimalizujeme rozsáhlé plochy vozovek a přinášíme příjemné a atraktivní prostředí, které uživatelům náměstí umožní různorodá využití.

 • Název
  Revitalizace Petrského předměstí
 • Místo
  Městská památková zóna, ulice Dukelských hrdinů, Planá
 • Status

  Výhra v urbanisticko-krajinářské soutěži
  V projekci, předpokládaná realizace 2023

 • Rok

  Soutěž 2018, předpokládaná realizace 2023

 • Tým

  Pavel Buryška, Barbora Buryšková, Lucie Lorencová, Jan Lébl, Michal Štěpař, Abhinav Goel, Michal Rešetár, Pavlína Prokopová
  Spolupráce s Land05, Květoslav Syrový, Lukáš Novák, SDAR

 • Investor

  Město Planá

 • Velikost

  17 160 m²

Ulice Dukelských hrdinů se nachází na pomyslné duchovní ose Plané vymezené několika styčnými body, a to poutním kostelem sv. Anny, kostelem Nanebevzetí Panny Marie a kostelem sv. Petra a Pavla. Lineární rozložení historického jádra města určuje také hlavní městská osa zahrnující uzlové body – na jedné straně prostor bývalé městské brány, na druhé pak právě prostor původního osídlení Plané s kostelem sv. Petra a Pavla. Historickou identitu území Petrského předměstí překlápíme do současných potřeb 21. století. Minimalizujeme rozsáhlé plochy vozovek a přinášíme příjemné a atraktivní prostředí, které uživatelům náměstí umožní různorodá využití. Jižní hranu ulice lemuje třešňové stromořadí, které vytváří stinné klima a zároveň do sebe plně integruje posezení i parkovací stání. Třešně přitom odkazují na třešňový sad na nedalekém Bohušově vrchu. Severní stranu ulice, rozšířenou pěší promenádou, rytmicky dělí stinná a slunná místa. Stinná místa dávají domov pláckům zastřešeným korunami lip a dubů, slunná ponechávají promenádu naopak volnou pro rozmanité využití jako jsou městské trhy, zahrádky restaurací či slavnosti. Autobusový přístřešek slzovitého tvaru dává vyniknout zachovanému stávajícímu stromu – majestátnému jírovci. Subtilní konstrukce přístřešku je vynesena sloupky a dvěma stěnovými podporami, které představují metaforu plynoucího času. Východní stěna zve na výlet do minulosti skrze kukátkový pohled na sochu světce Jana Nepomuckého, západní podpora zastupuje použitím hodin křehkou přítomnost. Dějství jednotlivých míst propojuje pomyslný „koberec“ – dlažba tvořená mozaikou kombinující původní žulové bloky se žulovými odseky. Hospodaříme s dešťovou vodou. Sbíráme čistou vodu z okapů okolních domů a využíváme ji pro závlahu stromů.

Řešené území leží na pomyslné duchovní ose Plané vymezené základními styčnými body.

Jižní hranu ulice lemuje třešňové stromořadí, které vytváří stinné klima. Severní stranu ulice rytmicky dělí stinná a slunná místa.

charaktery plácků

tržiště u Petrské brány

místo u kata
obnovená kašna
pítko
mlžítko
původní kašna
kostelík sv. Petra a Pavla
výstavní panely ZUŠ
dům na náměstí
autobusový přístřešek
otisk domu s lavicí
socha sv. Jana Nepomuckého

plánovací setkání s občany Plané

copyright © xtopix 2023

Používáme cookies
Soubory cookie používáme k analýze údajů o našich návštěvnících, ke zlepšení našich webových stránek, zobrazení personalizovaného obsahu a k tomu, abychom vám poskytli skvělý zážitek z webu.