Revitalizace Husova náměstí

Scelení. Tak by znělo jediné slovo, pokud bychom jej pro náš návrh revitalizace Husova náměstí v Lysé nad Labem hledali. Cílem návrhu je vytvořit multifunkční, reprezentativní a příjemné náměstí, které bude umět pružně reagovat na proměnné potřeby města

 • Název

  Revitalizace Husova náměstí eee 

 • Místo
  Městská památková zóna, Lysá nad Labem
 • Status

  1. místo v architektonicko-urbanistické soutěži

 • Rok

  2017

 • Tým

  Pavel Buryška, Barbora Buryšková, Michal Štěpař, Zdeněk Pech
  Spolupráce s Land05, Květoslav Syrový, Jiří Vítek, Radim Vítek, SDAR

 • Investor

  město

 • Velikost

  13 400 m²

Hlavním rysem se proto stává odstranění terénní hrany a pomyslné bariéry při vytvoření celistvé plochy náměstí. Prostor se stane přehlednějším, jasnějším a jednoznačnějším. Náměstí je nově definováno fasádami domů a nikoliv silnicemi. Stává se bezbariérové a uživatelsky celkově pohodlnější. Budova radnice pookřála, stala se součástí přirozeného centra města – náměstí. Barokní komponovaná krajina okolo města Lysá nad Labem patřila ve své době k nejvýznamnějším krajinářským dílům v kontextu střední Evropy, kterou šlo srovnávat s Lednicko-valtickým areálem. Historickou stopu plynule propisujeme do plochy náměstí jako abstrahovanou mapu s původní trasou toku Labe, nově převtělenou do mělkého odtokového žlabu probíhajícího přes celé náměstí, a zobrazení půdorysu jednotlivých kompozičních bodů místní krajiny. Otisk barokní podoby krajiny do dlažby náměstí posiluje identitu místa a dodává pocit sounáležitosti. Nové náměstí přináší nové měřítko. Snažíme se docílit adekvátní příjemné plochy. Náměstí proto doplňujeme bosquetem tvořeným rastrem listnatých stromů s širší korunou, které prostor zútulňují a dodávají mu tolik potřebný stín. Hrdou roli těžiště náměstí ztvární vzrostlý solitérní strom, buk, který odkazuje právě na hraběte F. A. Šporka, jenž změnil ráz zdejší krajiny. Náměstí má jasnou identitu a pokojné sebevědomí.

stav

návrh

komplex barokní krajiny

V minulosti v okolí Lysé nad Labem vznikl jedinečný barokní komplex komponované krajiny se zámky a jinými objekty sloužícími k radovánkám či duchovnímu rozjímání.

barokní identita

Vtisknutím barokní podoby krajiny do dlažby náměstí se posiluje identita místa a přenesená mapa je připomínkou velikosti a kulturního významu města, reprezentuje navenek a dodává pocit sounáležitosti uvnitř.

situace

Cílem návrhu je vytvořit multifunkční, reprezentativní a příjemné náměstí, které bude umět reagovat na proměnné potřeby města, zároveň je největším veřejným prostorem v centru města.

mosazné prvky v dlažbě náměstí

Historická stopa propsaná ve formě mosazných prvků. Těmi jsou např. zaniklé zámečky a salety, ale i dochované prvky krajiny i vesnice, usnadňují tak místním se snadno zorientovat.

copyright © xtopix 2023

Používáme cookies
Soubory cookie používáme k analýze údajů o našich návštěvnících, ke zlepšení našich webových stránek, zobrazení personalizovaného obsahu a k tomu, abychom vám poskytli skvělý zážitek z webu.