01
NAME: Kindergarten in Semily  
LANDSCAPE ARCHITECT: Ondřej Fous 
YEAR: 2015 
ADRESS: Pod Vartou, Semily 
CLIENT: The city of Semily  
PROGRAM: Education 
STATUS: Competition entry 
COSTS: 50.000.000,- CZK / includes garden 
SCALE: 1270 m2 / garden + public space 3980 m2 


Citlivé vnímání dětí s horizontem posazeným ve výšce do jednoho metru nad zemí volá po drobnějším měřítku zástavby. Protiklad, pragmatický přístup zletilých a vyzrálých, tíhne naopak ke kompaktním řešením reflektujících budoucí hospodárnost provozu. Hmota školky svým tělem na hranici dvou rozdílných zastavovacích struktur vytváří plynulý přechod mezi rozdrobenou zástavbou zahrádkářské kolonie a výrazných hmot střední školy, blízkého kulturního centra a obchodního domu. Dům při západní hranici řešeného území pevně ohraničuje komunikaci a vytváří uliční čáru, na druhé straně s tělem střední školy vymezuje polozavřený vnitroblok, školní zahradu, kam obě školní instituce upínají svůj zrak. Nevzniká dům, roste sestava domečků. Město ve městě, vlastní svět dětí a jejich her. Rigidní systém políček "humna", volných pokračování jednotlivých hmot domů, proráží "stezka poladů" a  cesta pro odrážedla. Humna vytváří systém, fragmentují jinak rozlehlou zahradu a pomáhají organizovat dění v ní, obzvláště při specifickém požadavku na oddělení dvou samostatných zahrad. Právě na tento požadavek reaguje návrh terénním segmentem, „pahorkatinou“, s navazujícími drobnými kopečky v měřítku dětí. V horách, kde se děti noří mezi vrcholy a prohlubně, však pedagog neztrácí přehled nad jejich pohybem a přesto je jemnou terénní konfigurací dosaženo požadovaného rozdělení dvou zahrad.
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16