01
NÁZEV: Plzeň, strategie pro území Americká - Sirkova 
2. MÍSTO V ARCHITEKTONICKO-URBANISTICKÉ SOUTĚŽI 
(1. místo nebylo uděleno) 
TÝM: Pavel Buryška, Barbora Mikitová, Zdeňka Havlová,
Robert Jelínek/studio Libre 
ROK: 2014 
ADRESA: Plzeň /
49.743947, 13.383909 
KLIENT: Statutární Město Plzeň / Evropské hlavní město kultury 2015 
PROGRAM: Smíšený městský program 
STATUS: Soutěž 
VELIKOST: - 


Koncept návrhu navazuje na hmotové souvislosti blízkého městského centra, ale rovněž narovnává vzájemné vztahy třída - nábřeží, centrum - nádraží. Hlavním záměrem je dotvoření Americké třídy až k východnímu závěru, kde v point-de-vue dominuje nádražní budova – silný element, jehož význam je zdůrazněn položením paralely v podobě nové ulice K Radbuze. Americká je osou kompoziční, na obou koncích v podobě klínového závěru symetrická. Ulice K Radbuze je osou spojovací na trase náměstí – nábřeží - nádraží. V rámci řešeného území jsou obě tyto ulice vedeny paralelně, avšak každá v jiné výškové úrovni. Ulice K Radbuze v jedné úrovni propojuje nábřeží s podchodem, do kterého ústí. Zde se propojuje s pěšími proudy z Americké, která je do podchodu rovněž velkoryse otevřena rampami.V rámci území je čitelný potenciál jisté organizovanosti, vycházející z měřítka blokové struktury kompaktního centra. Vytyčení uliční sítě je vztaženo od základnice, kterou je Americká, návazně v pravoúhlém nároží koordinováno Sirkovou. Modulace sítě v  základním poli 18 m x 18 m přejímá měřítko stávajícího města, jeho profilů městských prostor a výšek. Tato pomocná modulace nechává v území nově vzniknout jednotky komerční (k zastavění) a jednotky nedotknutelné (veřejný prostor).
 
     
TITUKA1{/jb_left45}
13
14
15
16
17
18
19
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123