01
NÁZEV: Venkovní třída základní školy v Plané 
ROK: 2011 
ADRESA: Planá / 49.868689, 12.741002 
KLIENT: Město Planá 
PROGRAM: Exteriérové výukové prostory základní školy / park 
STATUS: Ve výstavbě 
NÁKLADY: 300.000 CZK 
VELIKOST: 2330 m2 


Poněkud ztracený památník v zapomenutém parčíku. Z prostoru vymezeném na jedné straně palácovou budovou základní školy a na straně druhé rozpadajícími se ploty a zády městských domů číší osiřelost. Povětšinu dne stinný, liduprázdný a nehostinný prostor se nachází v přímé konfrontaci s nejreprezentativnější částí města - náměstím Svobody uzavíraném v daném místě radnicí, městskou knihovnou, základní školou a poštou.
Lapidární elementy probarvených betonových bloků (prefabrikované dílce v modulu n x 400 mm) netíhnou k vytváření zbytečné tvarové konkurence prostředí, jehož členitost a struktivní bohatost je již sama dostatečně výrazná. Svou jednoduchostí se snaží zůstat v pozadí, ač vlastní náplní významně přispívají k rozšíření programové nabídky aktivit daného prostoru. Na ploše necelých 2 500 m2 tak ve stínu muchovníků vzniká shluk sedmi „ostrůvků“ doplněných o skládané mobiliářové prvky z probarvených betonových bloků.
Minimum finančních prostředků, minimum vynakládané údržby a maximální odolnost vybavenosti plní zadání zadavatele.
Po dobu celého roku zůstává prostor volně přístupný, ač návrh prioritně klade důraz na využití ve smyslu alternativních venkovních výukových prostor sousední základní školy.


     
02
03 a
04
05
06
07 a
08 a
09
10
11
12
13