1
NÁZEV: Nábřeží Vltavy - korzo pro 21. století 
ROK: 2011 
ADRESA: Praha 
KLIENT: - 
PROGRAM: Veřejná prostranství kolem pražských břehů Vltavy 
STATUS: Výzkum / studie 
NÁKLADY: -  
VELIKOST: 33 km  


Měřítko zpracování zabírá komplexní vizi vztahu městské a přírodní krajiny v rámci pražského úseku Vltavy. Na základě pojmenování a definování současných “rezerv” a stabilizovaných úseků nábřeží podél řeky je stanovena iniciační strategie, jejímž účelem je smysluplné a koncepční jednání v určených lokalitách. Vize směřuje k propojení těchto míst, čímž ve výsledku vznikne kontinuální pobřežní promenáda vedoucí skrze Prahu od jihu na sever. Platforma, která na jednu stranu vytváří podmínky a prostředí pro podporu veřejného života v rámci jednotlivých lokalit a na stranu druhou je vytvořena promenáda, která  představuje výletní trasu okořeněnou celou řadou různorodých zastavení.     
12
13 a
14
15
16
17
18
19 a
110 a
111
112
113 a
114
115
116 a
117 a
118
119
120
121
122
123
124
125