1 hlavni
NÁZEV: Bronx point 
ROK: 2011 
ADRESA: Brno-Zábrdovice / 49.200453,16.622593 
KLIENT: - 
PROGRAM: Piazzetta 
STATUS: Studie 
NÁKLADY: -  
HPP: -  

.
Městský zásah je mířený do Zábrdovic, do městské části Brno-střed. Jedná se o piazzettu, formovanou vynecháním nárožní budovy městského bloku v místě vyústění ulice Hvězdová do ulice Bratislavská. I přes svou neodolatelnou atmosféru definovanou útulným měřítkem a především nádhernými vzrostlými platany, se již řadu let jedná o ignorované místo. Důkazem je absence pojmenování tohoto náměstíčka, 15 parkovacích stání, lem dopravního značení a oblíbenost místa pro účely venčení psů...
Východiskem revitalizace prostoru se stává ambice vzbuzení pocitu intimity a bezpečí, jakožto jednoho z nejdůležitějších aspektů při sdílení veřejného prostoru a vzájemné komunikaci. A kde jinde se člověk cítí jistěji než-li u sebe doma? 
V bytě prostor definují stěny, podlaha a strop. Náměstíčko pak vymezují terén, průčelí domů a koruny platanů. Aplikace rysů "domácího prostředí" do veřejného prostoru zprostředkovává navození očekávané atmosféry. Mobiliářové prvky typu sedačka, křeslo, stůl a lampa jsou doplněny vodními prvky, grilem, ping-pongovým stolem, barem, pískovištěm a šachovým koutem. Přemístitelnost mobiliáře zaručuje variabilitu užívání prostoru. Vhodným seskupením lze vytvořit jeviště, divadelní scénu pod otevřeným nebem anebo prostor pro prezentace. "Nábytek" však může ležet klidně i zcela nahodile podle momentálních potřeb dané situace. Vzniká tak platforma pro setkávání a komunikaci širokého spektra lidí napříč všemi generacemi.
   
02 titulka
12
13
14
15
16
17
18
19