01
NÁZEV: Rekonstrukce Husova náměstí v Lysé nad Labem 
1. MÍSTO V ARCHITEKTONICKO-URBANISTICKÉ SOUTĚŽI 
ROK: 2017 
ADRESA: Lysá nad Labem 
KLIENT: Město Lysá nad Labem 
PROGRAM: centrální náměstí 
STATUS: soutěžní výstup 
NÁKLADY: 40.000.000,- Kč 


Návrh přetváří stávající náměstí s parkovištěm na reprezentativní multifunkční veřejný prostor. Eliminuje terénní, dopravní a funkční bariéry. Upozaďuje motorovou dopravu ve prospěch pěších, náměstí sceluje v jednu plochu, iniciuje rozvoj parterů obchodů, vytváří prostor pro každodenní život i jednorázové akce. Terén je srovnán do plynulé celistvé plochy. Řešení ustupuje od nové výstavby a špalíček vymezuje skupinou stromů – bosquetem. Zároveň návrh pracuje s historickým bohatstvím a místní identitou. Do dlažby náměstí propisuje významnou barokní historii města a okolí. Vzniká tak náměstí, které je obrazem svého města..
02 titulka
03
04
05
06
07
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19