01
NÁZEV: Revitalizace břehu Labutího jezírka - 1. etapa 
ROK: 2016 
ADRESA: Skalníkovy sady, Mariánské Lázně / 49.976508, 12.703757 
KLIENT: Město Mariánské Lázně 
PROGRAM: Park 
STATUS: Realizace 
NÁKLADY:  400.000,- CZK 
VELIKOST: 1750 m2 


  Velkou inspirací v samotném přístupu k návrhu byla fotografie jezírka z roku 1906. Jezírko je na ní prostou až divokou ale přesto nedílnou součástí celého parku. Vodní hladinu lemuje kamenná zídka, okolo se rozprostírá trávník s rozesetými keři a k vyhlídce se zdvihá skalka s kvetoucími rostlinami. Pohled působí velmi romanticky. Návrh nesleduje pouze výtvarnou kompozici. Je to pohled člověka konce 19. století s jeho snahou uchopit, kultivovat možná i ovládnout divokou přírodu, ke které ale stále pociťuje úctu a respekt. Při dnešním podhledu na jezírko se však dojem zkrocené přírody vytrácí. Jezírko zcela vystupuje z konceptu velkého přírodního parku, který se line Mariánskými Lázněmi. Stává se pompézní atrakcí. Úkolem návrhu je přiblížit okolí jezírka jeho původní „divočejší“ podobě.Přístupové stezky a zpevněné pobytové břehy jezírka jsou řešeny jediným povrchem/texturou,a to žulovými kostkami obrůstajícími trávou. Zulová kostka a trávník - dva povrchy objevující se napříč celým parkem. Absence pevné hranice mezi zpevněnými plochami a trávníkem podporuje vyšší stupeň „divokosti“ celkového vzezření navrhovaného řešení. Jednotlivé žulové kostky jsou v pásmu mezi trávníkem a zpevněnou stezkou kladeny ve větších rozestupech, čímž vytvářejí volný gradinet mezi těmito dvěma povrchy.       
02
03
04
05
06
07
08
09
1009
1109
12