rezervy
NÁZEV: Rezervy centra 
ROK: 2011 
ADRESA: Malá Strana, Praha 
KLIENT: - 
STATUS: Výzkum / studie 

Ač se pohybujeme v teoretické rovině, uvažujme zcela vážně o rozpohybování zamrzlého procesu vrstvení stavební struktury v historických jádrech měst. S nadsázkou se dá konstatovat, že stavební aktivita úměrně roste s přibývající vzdáleností od centra města, k němuž se z pohledu stavebního vyžití přistupuje značně odtažitě. Opatrnost je sice na místě, ovšem v tomto případě dochází ke střetu s přirozenou budovatelskou tradicí, na jejímž základě byla města vystavěna.
Jediné století dokázalo zcela zásadně přetransformovat výraz, fungování a postavení městských částí historického jádra, a to i přes vznik památkové péče. Současný obraz odpovídá výraznému úbytku původních obyvatel a neustálému nahrazování obytné náplně objektů náplní nebytovou. Standardní plnohodnotná vybavenost parteru byla nahrazena a uzpůsobena potřebám a poptávce turistů. Ceny všeho vzrostly x-násobně.
Není ovšem jedinou ambicí apelovat na přednostní posílení složky bydlení v centrech měst, ale na obecnou nutnost změny přístupu k historickému jádru, který dnes brání posunu a přirozenému vstupu další autentické roviny do prostor vrstvených již tisíciletí. 
Proč tento proces najednou zastavovat? Opravdu došlo místo? Nikoli! 
Podrobným průzkumem, analýzami a zmapováním modelového území Malé Strany (jedna ze stavebně nejucelenějších částí Prahy), byla prokázána značná rezerva, která reflektuje současné prostorové možnosti stavebních vstupů v nejcennějším městském prostředí. Využijme ji! 
rezervy 02
rezervy 03
rezervy 04
rezervy 05
rezervy 06
rezervy 07
rezervy 08
rezervy 09
rezervy 10
rezervy 11a
rezervy 12
rezervy 13
rezervy 14
rezervy 15
rezervy 16
rezervy 17a
rezervy 18
rezervy 19
rezervy 20
rezervy 21
rezervy 22