1
NÁZEV: Kultivar 
ROK: 2011 
ADRESA: - 
KLIENT: -  
PROGRAM: Městský mobiliář 
STATUS: Soutěž 
NÁKLADY: -  

"Hospodin Bůh dal vyrůst ze země všemu stromoví žádoucímu na pohled, s plody dobrými k jídlu, uprostřed zahrady pak stromu života a stromu poznání dobrého a zlého." (Gen. 2,9)

Každodenní události  a potřeby přispěly ke koncipování objektu, který lze uchopit rozličným způsobem a který umožňuje různé interpretace i způsoby využívání. V obraz současné reality je převeden obraz stromu, symbol života a síly. Z odborného hlediska lze onu sílu popsat chemickým procesem, fotosyntézou, jediným dějem na Zemi, během něhož se uvolňuje kyslík. A právě v analogii s touto reakcí pracuje i Kultivar, využívající schopnost fotokatalýzy, díky níž dokáže efektivně eliminovat škodlivé oxidy dusíku a výrazně tak přispět ke zvýšení kvality jinak znečištěného ovzduší. Jednoduchý montovaný konstrukční systém objektu zaručuje kombinovatelnost, skladnost a přemístitelnost. Mimo to dává každé části Kultivaru, z níž je celek poskládán, určitou volnost. Pohybem jednotlivých segmentů pak dochází k modifikaci celého elementu. Spíše než o velkolepé gesto jde o nabídnutí programové pestrosti. Umožňuje různé způsoby využití podle měnících se potřeb, nálad a společenských situací. Uzavřený a úzce specifikovaný program je takto nahrazen flexibilním uspořádáním a záměrně otevřenou možností využití... socha, skulptura, dětský kolotoč, pouliční osvětlení, lavička, lehátko, prolézačka, vánoční stromeček, veřejný rozhlas. Městský  prvek s dominující výraznou maskou, tvarem a  charakterem stromu,  který spočívá na hranici nekonečnosti možnosti užití.
02
pohlednice kultivar1
pohlednice kultivar2
pohlednice kultivar3
pohlednice kultivar4