1
12
NÁZEV: 3. Sochařské sympozium / Socha pro Cejl 
ROK: 2012 
MÍSTO KONÁNÍ: Cejl, Brno 
KLIENT: Muzeum romské kultury l www.rommuz.cz 
STATUS: Realizace 
.
Do prostoru brněnské ulice Cejl a jejího okolí jsou vepsány dějiny Brna. Bývalé předměstí se vlivem industrializace v 19. století pozvolna proměnilo ve čtvrť s vysokou koncentrací převážně textilních továren, v jejichž okolí  vyrostly domy pro česky i německy mluvící dělníky. Po skončení 2. světové války bylo odsunuto německy mluvící obyvatelstvo čtvrti a do prázdných domů se nastěhovali noví obyvatelé, mezi nimiž tvořili početnou skupinu Romové.
Ačkoliv je Cejl vzdálen pouhých pět minut od centra města, zůstává uzavřeným celkem. 3. Sochařské sympozium chce poukázat na jeho důležitost ve vztahu ke zbytku města. Pozvaní umělci M. Mirga-Tas, S. Kazanxhiu, O. Gadžor, A. J. Raatzsch a B. Přikrylová vytvoří během sympozia plastiku pro Cejl, která bude odrážet identitu místa, jeho historii a současnost.
Na sympozium naváže putovní výstava v Pécsi, Rimavské Sobotě a v Tarnowě.
 
2
13
14
15
1B