1 hlavni
NÁZEV: Rodinný dům v Krmelíně 
ROK: 2011 
ADRESA: Krmelín 
KLIENT: - 
PROGRAM: Bydlení 
STATUS: Zpracovávání dokumentace pro DUR, DSP a DPS 
NÁKLADY: - 
HPP: 393,2 m2 
.
Rodinný dům s širokým programem a různými vzájemnými vazbami definoval zadání, jehož výsledek měl spočinout na drobném pozemku (1000 m2) v obci Krmelín. Vymanění se z anonymity, která často rozsáhlé dispozice provází a přetrhává, bylo zásadní pro úspěšné splnění zadání. Na tomto základě vzniklo soustředné uspořádání všech provozů kolem hlavního obytného prostoru. Jasná dispozice přímých vazeb se projevuje v horizontálním i vertikální směru (přes otevřenou galerii), uvnitř i vně domu. 
Od hlavního vstupu na jedné straně domu je možné vnímat zahradu na straně druhé skrze hluboký průhled objektem. 
Jakoby separován z celku zůstává pouze vejminek, který vedle své jmenovité náplně může zastávat rovněž funkci pronajímatelného prostoru. Z toho důvodu je do určité míry koncipován jako nezávislý úsek domu. 
02 a
f
s2
f3
f4
int
int2
4
terasa
terasa2
terasa3