1
NÁZEV: Lezecké centrum 
ROK: 2010 
ADRESA: Karlovy Vary / 50.224435,12.885193 
KLIENT: - 
PROGRAM: Sport 
STATUS: Studie 
NÁKLADY: 35.000.000 CZK 
HPP: 1.300 m2 
.
Vybetonovaná rýha ve skalním podloží, která původně měla sloužit jako koryto pro lanovou dráhu vedoucí z ulice Vřídelní na vrchol kopce, vymezuje pozemek nekonkrétního zadání. Svéráznost lokality předurčila program i koncepci návrhu, který přednostně reaguje na její geometrii, morfologii i adresu samotnou.
Příkrý sklon svahu (37% stoupání) vyžaduje k pohodlnému překonání speciální technická řešení (eskalátory, výtahy nebo lanovky). V každém případě není zcela nezbytné sráz hodnotit jako překážku, ale naopak jeho výrazné morfologie využít. Sportovní areál lezeckého centra se nabízí jako jedna z možných náplní, která nebude v kolizi s charakterem strmého terénu. 
Šikmé vybetonované stěny koryta, zužující se směrem k zemi, slouží jako bednění (podpůrná konstrukce) lezeckých stěn. Koryto je dále nadstaveno, čímž se zvětšuje plocha pro lezení. Polygonální prolámání lezeckých ploch zaručuje bohatou paletu cest o různých obtížnostech. Průřez žlabu se v průběhu neustále transformuje. Výslednou hmotu domu udávají samotné lezecké cesty a disciplíny. Objekt se slívá se svým vyvřelým podložím. Vzniká skála.
Nová náplň se snaží přilákat do centra mladé obyvatele a promísit tím téměř jednostrannou skladbu jeho současných uživatelů (převážně turistů). Součástí centra je i posilovna a boulder bar (ve spodní části, dostupný úzkou prolukou z ulice Vřídelní).
 
02 titulka
12
13
14
15
16
17
18
19
110
111
112
113