porovnani vstup pred po
NÁZEV: Přestavba kina na multifunkční kulturní centrum 
1. MÍSTO V ARCHITEKTONICKÉ SOUTĚŽI 
SPOLUPRÁCE: Simona Ledvinková/INBLOK architekti 
ROK: 2014 
ADRESA: Planá / 49° 52.089', 12° 44.212' 
KLIENT: Město Planá 
PROGRAM: Kultura 
STATUS: Dokumentace pro stavební povolení 
NÁKLADY: 17.000.000,- Kč 
VELIKOST: 605 m2  

Prostorový plán budovy k dnešnímu dni již dávno nereflektuje soudobé požadavky moderních kinosálů a svým strnulým řešením brání jinému účelu užívání. Stáří i provozní neohebnost se podepisují na úpadku návštěvnosti zařízení i kulturního života ve městě. Upravená budova má potenciál stát se iniciační stavbou pro své okolí, v důsledku čehož by i právě ony, dříve významné a dnes upadající objekty, nabraly nový dech. Nové dispoziční řešení nahlíží na objekt jako na soustavu samostatných, na sobě nezávislých provozů a zároveň se snaží zachovat výraznou osovost charakterizující celou budovu. U hlavního vstupu z náměstí Svobody je situováno infocentrum města. Protější prostor je využitelný jako salónek kavárny, případně jako pronajímatelný prostor. Na vstupní prostor navazuje foyer, v jehož prostorách se vedle všech nutných servisních místností nachází i provozovna kavárny. S kavárnou pak přímo sousedí menší sál, tzv. black box s kapacitou min. 30 míst k sezení. Black box se může propojit s velkým sálem. Velikostí i vybavením se velký sál stává centrem kulturních možností. Návrh úprav se snaží budově vrátit zašlý lesk a krásu a to nejen na vnější slupce objektu, ale i přiléhajícímu veřejnému prostranství. 
  
web titulka
1
14
12
13
15
16
17
03
04
05
06
porovnani vstup pred po2
porovnani vstup pred po3