1
NÁZEV: Mateřská škola U Botiče 
SPOLUPRÁCE: Zdeňka Havlová 
ZAHRADNÍ ARCHITEKT: Ondřej Fous 
ROK: 2013 
ADRESA: U Botiče, Praha 10 / 50.064419,14.454562 
KLIENT: Městká část Praha 10 
PROGRAM: vzdělávání, volnočasové aktivity 
STATUS: Ověřovací studie 
NÁKLADY: 36.000.000,- Kč / včetně řešení zahrady 
VELIKOST: -  


Nejasná vstupní situace zapříčiňuje hledání flexibilního přístupu, který by byl schopný reagovat na budoucí řešení majetkoprávních vztahů. Krystalizuje tak skladebný koncept „korálků na niti“ v parafrázi jednotlivých tříd. Vnesená samostatnost dílčích hmot reaguje nejen na pavilónový způsob původní zástavby zájmového území, ale zároveň na příležitost rozmanitého uspořádání v závislosti na definitivním určení hranic stavební parcely. Jednotlivá schémata mezi sebou vybočují rozlohou, řešením zahrady, dopravní obsluhou, vazbou na okolí a dalšími aspekty. Zvolená bodová zástavba umožňuje využití etapizace stavby stejně jako snadnou demontáž konstrukcí. Zároveň zaručuje ideální proslunění interiérů.
Hmotový přístup definuje jeden základní typ budovy, který se v repetici opakuje a v různých rotovaných polohách se napojuje na společnou vstupní halu. Vnější schránka vytváří jednotný dojem, jehož rytmus přívětivě oživuje začlenění stávajícího objektu. V útrobách budovy se však již děti jednoduše orientují dle barevného odlišení - bezkolizně tak každé ráno míří do své „fialové“, „červené“, „oranžové“ nebo „tyrkysové“ třídy. Prosklené plochy objektů barevné odlišení tříd propisují i vně budovy.
Zahrada dětského hřiště je přímo spjata s výrazem školky jako celku, otevřeného souboru staveb pod korunou stromů. 
TITUKA1
1a
12
14
15
16
17
18
19
110
111
112
113
114
115
116
117
a4
a
a2
a3