1
NÁZEV: Dostavba Domu umění města Brna 
ROK: 2007 
ADRESA: Malinovského náměstí, Brno / 49.196337,16.614676 
KLIENT: - 
PROGRAM: Galerie 
STATUS: Studie 
NÁKLADY: -  
HPP: -  
.
Rozšíření objemu budovy lze pojmout mnohými způsoby, přičemž šetrnost vůči okolí v takových případech bývá rozdílná. Od zcela nových, samostatně stojících hmot po nástavby vznášející se nad původními objekty. Právě takový princip byl zvolen i v případě návrhu rozšíření Domu umění v Brně. Dostavovaná hmota je vyzdvižena nad úroveň střechy galerie, kde dochází k mimoúrovňovému úhlopříčnému křížení dvou mostů, jenž do sebe nové výstavní prostory integrují. Zastavěná plocha Domu umění se při tom navyšuje minimálně. Křížový půdorys historické budovy nabývá pouze v rozích, které jsou doplněny o plochy podpor mostů. Do jejich prostor se přesouvá administrativní část galerie, pronajímatelné ateliéry a menší výstavní prostory s i bez denního osvětlení. 
Okolní park tak zůstává oproštěn od extenzivní zástavby. Původní absence jakéhokoli atraktoru, která by jej povyšovala mezi ostatními parky, je v návaznosti na galerii řešena transformací zeleného pásu ve sculpture park osázený sochami a instalacemi. Vlastní sošná hmota objektu galerie pasuje dům na jeden z prvních vystavených artefaktů.
 
02 titulka
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22