01
NÁZEV: Modulární mateřská škola 
ROK: 2008 
ADRESA: - 
KLIENT: - 
PROGRAM: Vzdělávání 
STATUS: Soutěž 
NÁKLADY: 21.000.000 CZK 
HPP: 378 m2  

.
Hra nemá své místo v životě dítěte jen z důvodu zábavy. Účelem této činnosti je učení. Hra je totiž nejpřirozenější a také nejpříjemnější způsob vzdělávání, díky kterému si dítě utváří vztah k okolnímu světu, ve kterém se seznamuje, upevňuje si návyky a postoje, potřebné pro jeho další rozvoj. Hra, vzdělávání i socializace jsou ovšem podmíněny prostředím tomu předurčeným. Jinými slovy, pokud se dítě ocitá v prostoru pustém a chudém, těžko nalézá motivaci ke hře. Naopak tomu je pak v prostředí, které mu umožní rozvíjet fantazii, naskytne množství pestrobarevných zákoutí, obklopí ho rozmanitými obrazy a vytvoří místo, kde se dítě bude cítit spokojeně. Zmíněná fakta se stala cílem a předurčila k takovému způsobu hry s kontejnery, ze které vzešel objekt kubickým rozměrů, objekt s trojtraktovou dispozicí, objekt s flexibilním půdorysem, který pojme od striktně dvoutřídně dělené výuky, přes společnou hru všech dětí v otevřeném prostoru, umožní pronikání exteriéru do vnitřku dispozice, lehce se přizpůsobí významnějším akcím /divadelní představení, promítání, koncert/ a v konečném důsledku dá právě dítěti možnost volby z oné celé řady prostorů ke hraní. Dočasnost, různorodost, mobilita, trend života dětí ve skupinách stejného i různého věku, jejich konfrontace, ale i úspěšnost flexibility prostor. Objekt, který je schopen se adaptovat do různých prostor /kubická půdorysná plocha je tvarově nejšetrnější/, objekt, který umí svou přítomností okolí povznést. 
02 409
03
04 a
05 a
06 a
07
08
09