01 hlavni
NÁZEV: The Chemistry Gallery 
ROK: 2012 
ADRESA: Praha 
KLIENT: The Chemistry Gallery 
PROGRAM: Mobilní galerie 
STATUS: Studie 
NÁKLADY: -  
HPP: 72m2 

.
Není to tak dávno, kdy pojem "mobilní architektura" evokoval utopické představy, sci-fi scény, nebo povozy Cirkusu Humberto. Přesto dnešní doba na otázku mobility v architektuře nabízí jednoznačnou odpověď. Kontejnery, jejichž skladebnost přináší množství možností uspořádání, byla využita i pro přemístitelnou verzi The Chemistry Gallery. Uskočení hmot jednotlivých buněk navzájem vůči sobě rozehrává prostorovou hru vně i uvnitř objektu. Exteriérem se stavba snaží obohatit veřejný prostor, do nějž je aktuálně zasazena (možnost posedavých schodů - náhrada městského mobiliáře), přičemž interiér ve stejné situaci danou členitostí dosahuje maximální délky výstavních stěn. Ovšem takové uspořádání není jediné. Zákoutí mezi boxy kontejnerů se mohou dočasně uzavřít směrem od okolí stavby a vytvořit tak venkovní, leč do interiéru orientovaná atria, kupříkladu pro umístění soch či vytvoření specifické atmosféry a světelných podmínek uvnitř galerie. Variabilita je v tomto ohledu bohatá, což přináší výhody v ohledu ke specifickým potřebám jednotlivých instalací
02
011
012
013
014
015
016
017
018
019
12gif


13