01
NÁZEV: Rodinný dům Jeřmanice 
TÝM: Pavel Buryška, Barbora Buryšková, Michal Štěpař
ROK: 2016 
ADRESA: Jeřmanice 
KLIENT: - 
PROGRAM: Bydlení 
STATUS: Studie 
NÁKLADY: - 
VELIKOST: 178,5 m2  


Panorama Jizerských hor se siluetou Ještědu posvátně se tyčící na obzoru. Vnímání. Tématem domu je výhled na nejvyšší horu jizerského pohoří. Pozemek se nachází nad obcí Jeřmanice v místech, kde se do budoucna předpokládá výraznější rozvoj sídla. K severní hraně parcely přiléhá les, který ohraničuje celé rozvojové území. Díky své poloze je tak před budoucí zástavbou uchráněn i výhled. Dům je umístěn v nejvyšším bodě pozemku. Při návrhu bylo respektováno přání klienta ohledně ploché střechy. Dům se táhne od severu k jihu, jednotlivé funkce jsou řazeny logicky za sebe a vzájemně propojeny. Důraz je kladen na jednoduchou, kompaktní a zároveň prostupnou dispozici. Obytná místnost, ložnice, pokoje i pracovna jsou orientovány na západ k Ještědu. Tímto směrem je situována i zahrada, která se před domem rozprostírá, přirozeně přechází do krajiny a její hranice je tak pomyslně tvořena až horizontem. Na východní straně se k domu přimyká dvougaráž navazující na zádveří a vytvářející příjemný odstup domu od sousedního pozemku, u kterého se do budoucna předpokládá zastavění. Návrh využívá silných stránek místa a zároveň potlačuje ty slabší.  
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14