01
NÁZEV: Interiéry sídla Kofoly 
ROK: 2016 
ADRESA: Nové koupelny, Dolní oblast Vítkovic / 49.822246, 18.277829 
KLIENT: Kofola 
PROGRAM: Administrativa 
STATUS: Vyzvaná soutěž 
NÁKLADY: - 
VELIKOST: 5000 m2  


Ostrava je kraj rázovitý, osobitý a specifický. Má svůj vlastní charakter, který odráží tamější průmysl, důlní činnost a hornický život. To vše se přirozeně odráží i v ostravských domech. Hlavní postavou příběhu je budova Nových koupelen, jejíž krásu chceme opět ukázat a jejíž charakter chceme respektovat. Nové zásahy vkládáme do současné struktury tak, aby vytvořili doplňující a obohacující vrstvu, ale nesnažili se stávající budovu narušit a přetvořit. Druhým aktérem příběhu je nově navržená nástavba. Její soudobý výraz konfrontujeme s tradicí a s léty prověřenou kvalitou. Společným pojítkem Kofoly i Nových koupelen je rok 1960, proto navrhujeme nástavbu vybavit interiérovými prvky, které mají svůj základ v 60. letech, ale zároveň prokázali svou kvalitu do dnešních dob. Dalším důležitým momentem se pro nás stala úvaha nad návštěvnickou trasou a možnost zapojení veřejnosti a její role v celém příběhu. Seznámení se se značkou Kofola zprostředkováváme skrze cestu procházející celým domem. Ta je zakončena v nejvyšším podlaží – v nástavbě, v jejímž centru je umístěn Kofola bar nabízející veškeré produkty koncernu. Zde se snoubí zkušenost s emocí a návštěvník zakončí svou cestu ochutnávkou s výhledem do budoucna i na své okolí. 
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15